NHỮNG LỆNH TẮT THƯỜNG DÙNG TRONG REVIT

Các lệnh tắt và phím tắt thường dùng trong Revit có vai trò rất quan trọng giúp cho việc làm chủ công cụ trở nên nhanh hơn, tiết kiệm các thao tác di chuột và chọn.
Revit Việt Nam đã ghi lại toàn bộ các lệnh tắt và phím tắt hay được sử dụng trong Revit nhất. Bảng phím tắt bên dưới tương đối đầy đủ để cho các bạn tham khảo nhanh.

1. Cửa sổ màn hình

"WC" - "Window-Cascade": cho các khung màn hình hiển thị ngang.

"WT" - "Window-Tile": cho các khung màn hình hiển thị trải đều.

2. Tệp - File

"ER" - "File-Editing Requests"

"RL" - "File-Reload Latest"

3. Chỉnh sửa các đối tượng - Edit

"RW" - "File-Reload Latest" "DE" - "Edit-Delete": xóa các đối tượng.

"MD" - "Edit-Modify": lệnh Modify.

"SA" - "Edit-Select All Instances": chọn tất cả các đối tượng.

"MV" - "Edit-Move": di chuyển.

"CO" hoặc CC" - "Edit-Copy": sao chép.

"RO" - "Edit-Rotate": xoay hình.

"AR" - "Edit-Array": tạo dãy.

"MM" - "Edit-Mirror": lấy đối xứng.

"RE" - "Edit-Resize": thay đổi kích thước.

"GP" - "Edit-Group-Create Group": tạo nhóm.

"EG" - "Edit-Group-Edit Group": sửa nhóm.

"UG" - "Edit-Group-Ungroup":

"LG" - "Edit-Group-Link Group"

"EX" - "Edit-Group-Exclude Member"

"MP" - "Edit-Group-Move Member to Project"

"RB" - "Edit-Group-Restore Excluded Member"

"RA" - "Edit-Group-Restore All"

"AP" – "Edit-Group-Add to Group"

"RG" – "Edit-Group-Remove from Group"

"AD" - "Edit-Group-Attach Detail"

"PG" - "Edit-Group-Group Properties"

"FG" - "Edit-Group-Finish Group"

"CG" - "Edit-Group-Cancel Group"

"PP" - "Edit-Pin Position"

"UP" – "Edit-Unpin Position"

"CS" – "Edit-Create Similar"

"PR" – "Edit-Properties"

4. Khung nhìn – View

"ZR" - "View-Zoom-Zoom In Region"

"ZZ" - "View-Zoom-Zoom In Region"

"ZO" - "View-Zoom-Zoom Out (2x)"

"ZV" - "View-Zoom-Zoom Out (2x)"

"ZF" - "View-Zoom-Zoom To Fit"

"ZE" - "View-Zoom-Zoom To Fit"

"ZX" - "View-Zoom-Zoom To Fit"

"ZA" - "View-Zoom-Zoom All To Fit"

"ZS" - "View-Zoom-Sheet Size"

"ZP" - "View-Zoom-Previous Pan/Zoom"

"ZC" - "View-Zoom-Previous Pan/Zoom"

"VP" - "View-View Properties"

"VG" - "View-Visibility/Graphics"

"VV" - "View-Visibility/Graphics"

"HH" - "View-Temporary Hide/Isolate-Hide Element"

"HI" - "View-Temporary Hide/Isolate-Isolate Element"

"HC" - "View-Temporary Hide/Isolate-Hide Category"

"IC" - "View-Temporary Hide/Isolate-Isolate Category"

"HR"- "View-Temporary Hide/Isolate-Reset Temporary Hide/Isolate"

"EH" - "View-Hide in view-Elements"

"VH" - "View-Hide in view-Category"

"EU" - "View-Unhide in view-Elements"

"VU" - "View-Unhide in view-Category"

"WF" - "View-Wireframe"

"HL" - "View-Hidden Line"

"SD" - "View-Shading with Edges"

"AG" - "View-Advanced Model Graphics"

"RR" - "View-Rendering Dialog"

"TL" - "View-Thin Lines"

F5 - "View-Refresh"

5. Dựng mô hình – Modelling

"WA" - "Modelling-Wall”: vẽ tường.

"DR" - "Modelling-Door"

"WN" - "Modelling-Window"

"CM" - "Modelling-Component"

"LI" - "Modelling-Lines"

"RP" - "Modelling-Ref Plane"

"RP" - "Drafting-Ref Plane"

"RP" - "Modelling-Ref Plane"

"DI" - "Drafting-Dimension"

"EL" - "Drafting-Spot Dimension-Spot Elevation"

"TX" - "Drafting-Text"

"GR" - "Drafting-Grid"

"LL" - "Drafting-Level"

"TG" - "Drafting-Tag-By Category"

"RM" - "Drafting-Room"

"RT" - "Drafting-Room Tag"

"DL" - "Drafting-Detail Lines"

F7 - "Tools-Spelling"

"MA" - "Tools-Match"

"LW" - "Tools-Linework"

"PT" - "Tools-Paint"

"SF" - "Tools-Split Face"

"AL" - "Tools-Align"

"SL" - "Tools-Split Walls and Lines"

"TR" - "Tools-Trim/Extend"

"OF" - "Tools-Offset"

"SU" - "Settings-Sun and Shadows Settings"

"UN" - "Settings-Project Units"

"SI" - snapcode: "Intersections"

"SE" - snapcode: "Endpoints"

"SM" - snapcode: "Midpoints"

"SC" - snapcode: "Centers"

"SN" - snapcode: "Nearest"

"SP" - snapcode: "Perpendicular"

"ST" - snapcode: "Tangents"

"SW" - snapcode: "Work Plane Grid"

"SQ" - snapcode: "Quadrants"

"SX" - snapcode: "Points"

"SR" - snapcode: "Snap to Remote Objects"

"SZ" - snapcode: "Close"

"SO"  -snapcode: "Snaps Off"

"SS" - snapcode: "Turn Override Off"

"ZZ" - "View-Zoom-Zoom In Region"

"ZX" - "View-Zoom-Zoom To Fit"

"ZC" - "View-Zoom-Previous Pan/Zoom"

"ZV" - "View-Zoom-Zoom Out (2x)"

"VV" - "View-Visibility/Graphics".

>> Tìm hiểu hệ thống video Tự Học Revit
:https://www.youtube.com/channel/UCqvWg5eCNlE5IdCvxrKanGg
>>Cập nhật những thông tin mới và hữu ích tại Fanpage
:https://www.facebook.com/revit.vn.vn/
>>Trao đổi, hỗ trợ trực tuyến từ Revit Việt Nam:
>>Email với Revit Việt Nam : daotaorevit.edu@gmail.com

Ngoài việc chia sẻ các thủ thuật thường sử dụng trong Revit. Revit Việt Nam thường xuyên tặng các bạn đã và đang làm việc với Revit rất nhiều công trình, bộ thư viện giá trị. Các bạn hãy ghé thắm Fanpage Revit Việt Nam để nhận các phần quà vô cùng giá trị đó.

0918130102

Đăng ký
Ý kiến khách hàng
 • Là trung tâm Revit chất lượng và tuyệt vời!
  Hoàng Tuấn Ngọc
 • Học tại trung tâm REVIT rất hay và ứng dụng nhiều trong công việc của tôi
  Mai Anh Tuấn
 • Revit Việt Nam là môi trường học tập chuyên nghiệp và chất lượng
  Nguyễn Quang Huy
 • “ Ngành kiến trúc có thể nói là rất được ưa chuộng trong thời kỳ xã hội phát triển như ngày nay. “
  Nguyễn Đăng Thái
 • “ Nhưng sự thật mà chỉ sau khi chúng ta trải qua hay va chạm vào nó thì mới biết được bạn có thích hợp với nó hay không. “
  Trần Ngọc Tuyền
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 246
Tổng truy cập: 30223
X

Facebook chat