• Hotline: 0918130102

Khóa học Naviswork - Revit Việt Nam - BIM Solutions
637
Phần mềm Navisworks của Autodesk hỗ trợ các Kiến trúc sư, Kết cấu sư & Hệ thống sư nâng cao đáng kể công tác kiểm soát các sản phẩm đầu ra của đồ án thiết kế hay công trình xây dựng.

Xem thêm