Các loại chứng chỉ Autodesk - Chứng chỉ Autododesk là gì? Chứng chỉ Autodesk Certified Completion, Chứng chỉ Autodesk Certified Professional.

Ở Việt Nam, thường chỉ sử dụng 2 cấp độ Completion và Professional.

Chứng chỉ Autodesk Certified Completion

Đây là chứng chỉ do trung tâm đào tạo ủy quyền của Autodesk tổ chức khảo thí và gửi yêu cầu cấp chứng chỉ lên hãng, hãng Autodesk sẽ gửi email xác nhận chứng chỉ về cho thí sinh. Để kiểm tra tính xác thực của chứng chỉ Completion bạn có thể làm theo 2 cách:

1. Yêu cầu thí sinh chuyển tiếp lại email xác nhận chứng chỉ từ Autodesk.

2. Yêu cầu thí sinh cung cấp thông tin trung tâm đào tạo ủy quyền đã tổ chức khảo thí cho thí sinh đó.

Kiểm tra trung tâm này phải được ủy quyền chính hãng bởi Autodesk (có trên website Autodesk có thể kiểm tra theo link  https://www.autodesk.com/partners/locate-areseller?partnerType=Training%20Center), sau đó liên hệ với trung tâm này để xác thực thông tin của thí sinh.

3. Revit Việt Nam ( Point Group Training Center ) là 1 trong 2 đại diện uỷ quyền của Autodesk tại Miền Bắc.

Chứng chỉ Autodesk Certified Professional

Đối với chứng chỉ Professional và User, thí sinh sẽ phải tham gia khảo thí tại các trung tâm ủy quyền của Certiport, sau khi hoàn thành đạt tiêu chuẩn bài thi thí sinh sẽ nhận được kết quả ngay lập tức và kết quả được lưu trên tài khoản Certiport của thí sinh. Chứng chỉ sẽ được gửi đến thí sinh qua email đã đăng ký tài khoản Certiport.

Để kiểm tra tính xác thực của chứng chỉ ta có thể làm theo các cách sau:

1. Ở góc của chứng chỉ sẽ có 1 đoạn mã kiểm tra,bạn có thể truy cập http://verify.certiport.com để kiểm tra đoạn mã này

2. Truy cập tra cứu theo danh sách tại http://www.certiport.com/Portal/pages/ACPSearch.aspx (lưu ý kết quả trên trang này thường sau 30 ngày kể từ lúc hoàn thành bài thi mới được cập nhật, đường dẫn verify.ceriport.com thì được cập nhật ngay khi thi xong) Autodesk và Certiport cũng có cung cấp 1 xác thực điện tử gọi là Badge trên website https://www.youracclaim.com

3. Các chứng chỉ Autodesk Certified Professional đều có thể xác thực bằng 2 cách trên, nếu không tìm thấy thông tin thì chứng chỉ bạn đang kiểm tra có thể không phải là chứng chỉ thật.

Revit Việt Nam (Point Group Training Center) là đại diện đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại là Trung tâm testing uỷ quyền của Certiport.

 

Bài viết khác