Làm thế nào để biết được Trung tâm bạn đang học có phải là Trung tâm đào tạo ủy quyền chính hãng Autodesk?

Làm thế nào để biết được Trung tâm bạn đang học có phải là Trung tâm đào tạo ủy quyền chính hãng Autodesk?
Revit Việt Nam (Point Group Training Center) 1 trong 2 trung tâm đào tạo ủy quyền hiếm hoi của Autodesk tại miền Bắc nếu bạn tra cứu trên https://www.autodesk.com/partners/locate-a-reseller?partnerType=Training%20Center
Chứng chỉ AutoDesk các bạn nhận được trước đây có đáng tin cậy ?

Bài viết khác