Khóa học Dynamo tại Hà Nội - Revit Việt Nam - BIM Solutions
788
Dynamo là nền tảng lập trình mang tính thị giác, là mã nguồn mở hỗ trợ cho revit trong quá trình thiết kế, giúp tự độnng hóa trong quá trình thiết kế.

Xem thêm