Giới thiệu tổng quan tiêu chuẩn BIM ISO19650: 2018

 • Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã công bố hai tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về Mô hình thông tin công trình (BIM) được ghi chú bên dưới với các mã tham chiếu tại Vương quốc Anh.
 • BS EN ISO 19650 – 1 Tổ chức thông tin các công việc xây dựng – Quản lý thông tin sử dụng mô hình thông tin công trình – Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc.
 • BS EN ISO 19650 – 2 Tổ chức thông tin các công việc xây dựng – Quản lý thông tin sử dụng Mô hình thông tin công trình – Phần 2: Giai đoạn phân phối tài sản.
 • Hai tiêu chuẩn ISO 19650 này thay thế BS1192:2007 + A2: 2016 (nguyên tắc) và PAS1192 phần 2 (giai đoạn chuyển giao vốn). Các nguyên tắc của cả BS EN ISO 19650-1 và 2 được thiết lập dựa trên các tiêu chuẩn của Vương quốc Anh về quản lý thông tin bằng BIM và sẽ được nhận dạng đối với những người đã sử dụng BS 1192 và PAS 1192-2. BS EN ISO 19650 về cơ bản là quốc tế hóa mô hình UK BIM L2 và bao gồm tất cả các nguyên tắc và yêu cầu cấp cao tương tự với nội dung cụ thể của Vương quốc Anh có trong phụ lục Quốc gia.
 • ISO 19650 đề cập đến các giai đoạn trưởng thành của quản lý thông tin tương tự và kỹ thuật số, so với ISO hiện tại hỗ trợ dựa trên cách tiếp cận hợp tác. Ở Anh, chúng tôi vẫn sẽ coi là tương đương với BIM cấp 2.

Hiện Trạng

Căn cứ vào từng đối tượng dưới đây, có phải đây là những vấn đề mà bạn đang phải đối đầu

1. Những người có trách nhiệm quản lý nhà nước trong ngành xây dựng

 • Không biết nhiệm vụ của mình trong quyết định số 258/QĐ-TTg
 • Những nội dung cần phải được bồi dưỡng để thực hiện quyết định trên
 • Cơ quan của mình có cần phải chuẩn bị gì để thực hiện quyết định trên.
 • Làm thế nào tiến hành chuyển đổi số cho ngành xây dựng.

 2. Những người thuộc bên A (chủ đầu tư)

 • Không có cơ sở để xác định được yêu cầu của mình đối với một dự án
 • Làm sao kiểm soát được chi phí xây dựng của một dự án từ thiết kế sơ bộ cho đến khi hoàn tất thi công.
 • Làm sao lưu giữ và khai thác những thông tin để phục vụ yêu cầu quản lý tài sản
 • Làm sao quản lý được tiến độ đầu tư vốn cho một dự án.

3. Những người thuộc ban quản lý dự án

 • Vai trò và trách nhiệm của ban quản lý dự án khi thực hiện quyết định số 258/QĐ-TTg
 • Những nội dung cần phải được bồi dưỡng để thực hiện quyết định trên
 • Công ty của mình có cần phải chuẩn bị gì để thực hiện quyết định trên.

4. Đối với chủ nhiệm và chủ trì thiết kế có phải bạn đang gặp những vấn đề sau:

 • Không đủ thời gian để đi học cách sử dụng phần mềm Revit nên không thể quản lý được chất lượng sản phẩm do người trực tiếp sử dụng Revit làm được
 • Không biết cách thiết lập một kế hoạch thiết kế, cho một dự án – chủ nhiệm hay một bộ môn – chủ trì, với Revit.
 • Không quản lý được sản phẩm trong quá trình thiết kế.

5. Những người đang trực tiếp sử dụng Revit để thiết kế.

 • Các vấn đề tồn đọng đã lâu ngày của ngành xây dựng (trễ tiến độ, làm việc ngoài giờ liên tục, …) vẫn không giải quyết được.
 • Không hiểu tại sao phải sử dụng những công cụ như: walkthrough, massing, … hoặc ý nghĩa của những parameter như: mark, type mark, room number, Assembly code,
 • Cơ sở lý luận để thiết lập được các Project Template chuyên ngành
 • Không biết cách làm việc như thế nào là phù hợp với Revit.

6. Những người trong các công ty thi công

 • Ngoài lợi ích dùng hình vẽ 3D để công nhân hiểu được bản vẽ một cách nhanh và chính xác hơn cũng như tính toán khối lượng thì còn gì nữa không?
 • Những nội dung cần phải bồi dưỡng để chất lượng công việc là gì?
 • Thi công một dự án từ vốn ngân sách nên xử lý như thế nào?
Mô tả về khóa học

Nội dung khóa học: chia ra làm 2 phần qua hình thức offline và online.

1. Phần A - Cơ sở: những kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu được ISO 19650:2018, 2020 và 2022. Phần này gồm 6 bài học, thời lượng tối thiểu của mỗi buổi học là 100 phút (không kể thời gian giải lao)

2. Phần B - Thực hành: Áp dụng ISO 19650:2018 cho một dự án tòa nhà muốn áp dụng BIM. Phần này cũng gồm 6 bài học, thời lượng tối thiểu của mỗi buổi học là 100 phút (không kể thời gian giải lao)

Sau mỗi phần học, học viên phải thực hiện một bài tập lớn, thời lượng thực hiện là 360 phút cho phần một và 720 giờ cho phần hai với một dự án do chính học viên tự chọn. Nếu có nhu cầu, mỗi bài tập lớn sẽ được hướng dẫn 3 lần cho từng người/nhóm bởi giảng viên; mỗi lần không quá 60 phút.

Đây là chương trình đào tạo BIM ISO 19650: 2018 đầu tiên được thiết kế tại Việt Nam với sự hợp tác giữa Công ty TNHH Kiến trúc và xây dựng Point Group và chuyên gia KTS. Nguyễn Phước Thiện về lĩnh vực BIM ISO- 19650: 2018 tại việt nam và quốc tế. Sau khi kết thúc khóa học, học viên tham gia đủ thời lượng đào tạo và hoàn thành bài tập đầy đủ sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học BIM ISO- 19650: 2018  do Công ty TNHH Kiến trúc và xây dựng Point Group công nhận (Có tính chất ghi nhớ và đánh giá nội bộ)

 • BIM ISO 19650:2018 là tiến trình chuyên nghiệp ứng dụng trong thiết kế và quản lý dự án đối với việc chuyển đổi số ngành xây dựng
 • Chương trình BIM ISO 19650:2018 là một chương trình mang tính đột phá và hữu dụng của ngành thiết kế xây dựng. Tiến trình BIM giúp người sử dụng làm việc và quản lý thông tin bằng tiêu chuẩn quốc tế (ISO 19650: 2018) dựa trên tiến trình BIM (Building Information Modeling)
 • Thông qua phần mềm BIM tool, các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, quản lý dự án... có thể dễ dàng tập hợp thông tin và tài liệu số hóa đáng tin cậy để đưa ra quyết định mô hình thiết kế, dự đoán chính xác về các rủi ro như các giải pháp, xung đột, khối lượng, hiệu quả sử dụng và chi phí của công trình...
 • Chương trình BIM ISO 19650:2018 cho phép hình dung rõ ràng về thiết kế của một tòa nhà, ở mọi góc độ phức tạp nhất, cũng như cách thức hoạt động của chúng trước khi được xây dựng (Thi công ảo), từ đó có những điều chỉnh kịp thời, phát huy hiệu quả và giảm chi phí tối đa trong vòng đời dự án ngay ở giai đoạn thiết kế dự án
Mục đích của khóa học
 • Những vấn đề nếu ra ở phía trên không chỉ tồn tại ở Việt Nam mà đang tồn tại ở rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, chỉ khác nhau ở mức độ.
 • Để giải quyết phần nào các vấn đề trên, từ năm 2017 Tổ Chức Tiêu Chuẩn Quốc Tế (ISO) đã xuất bản ISO 29481-1-2017. Tuy nhiên, để giải quyết triệt, ISO đã lần lượt xuất bản:
 • ISO 19650-1 và 2 năm 2018
 • ISO 19650-3 và 5 năm 2020
 • ISO 19650-4 năm 2022
 • Đây là những tiêu chuẩn để áp dụng BIM cho một công trình đã được cấu trúc lại cho phù hợp với một tòa nhà tại Việt Nam.
 • Khóa học này sẽ căn cứ vào ISO 19650-1-2: 2018 và một số tiêu chuẩn liên quan khác (ISO 9001, ISO 12600, ISO 22500, …) để người học giải quyết các vấn đề đã nêu trên.
Đối tượng tham gia khóa học
 • Chủ đầu tư, quản lý dự án
 • Tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án
 • Tổng thầu thi công, nhà thầu thi công
 • Giám đốc thiết kế, giám đốc công trường, chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế
 • Kiến trúc sư, kỹ sư, dự toán trong lĩnh vực xây dựng tòa nhà…
 • Các đối tượng đã nêu trong phần hiện trạng cũng như những người khác muốn áp dụng BIM theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, phải có 5 năm công tác liên tục tại vị trí mà mình đang đảm nhận.
Thời gian khóa học dự kiến

Thời gian khóa học dự kiến: 03 tuần tương đương với 120 phút/buổi, 02 buổi/tuần, 3 tuần/học phần

Khóa học BIM ISO 19650:2018 bao gồm 02 Phần sau đây bao gồm:

PHẦN A: PHẦN CƠ SỞ

Thông tin cần thiết để hiểu và sử dụng ISO 19650:2018

PHẦN B: PHẦN THỰC HÀNH

Áp dụng ISO 19650:2018 cho một thiết kế tòa nhà tại Việt Nam

Nội dung chi tiết

PHẦN A: PHẦN CƠ SỞ (10 giờ )

Thông tin cần thiết để hiểu và sử dụng ISO 19650: 2018

A.1- Buổi 01: 5W+1H

1. Nội dung chính.

 • 5W+1H là gì?
 • Tại sao phải cần sử dụng phương pháp này.
 • Phân biệt giữa mục đích (Purpose - Why?) và mục tiêu (Target - What?).

2. Liên hệ với ISO 19650:2018

 • Phân tích định nghĩa của BIM theo 5W + 1H.
 • Phân tích hình 4 của ISO 19650-1:2018 để thấy vai trò của 5W+1H.
 • Risk Mangement của I-5.1.

3. Áp dụng vào thực tế của Việt Nam.

 • Yếu tố when với thiết kế một tòa nhà tại Việt Nam.
 • Người thiết kế Việt Nam với When.
 • Phân biệt giữa tiến trình (Process) và quy trình (Procedure).

4. Thảo luận, Ôn tập/ Bài tập.

 • Q&A.
 • BIM với chuyển đổi số có mối quan hệ như thế nào?.

A.2- Buổi 02: PDCA

1. Nội dung chính.

 • Mục đích của ISO 9001 với PDCA.
 • Giải thích PDCA.
 • Điều kiện đế bắt đầu một PDCA.

2. Liên hệ với ISO 19650:2018.

 • Hinh số 3 trong ISO 19650-1:2018 - Trang 13.
 • Plan-Do-Check-Act, ISO 19650-1:2018 - trang 12.

3. Áp dụng vào thực tế của Việt Nam.

 • Thành tố cơ bản của Plan trong PDCA.
 • Thiết kế một Plan cho một dự án xây dựng một tòa nhà tại Việt Nam.
 • Yếu tố Who trong quản lý một dự án.

4. Thảo luận, Ôn tập/ Bài tập.

 • Q&A.
 • Why và What trong PDCA khi thiết kế một tòa nhà tại Việt Nam.

A.3- Buổi 03: Tiến trình áp dụng BIM cho một tòa nhà

1. Do ISO 19650-2:2018 đề nghị.

 • Khái quát.
 • Đặc điểm.

2. Áp dụng vào thực tế

 • Why và What trong cho A1-PDCA.
 • Why và What trong cho A2-PDCA.
 • Why và What trong cho B1-PDCA.
 • Why và What trong cho B2-PDCA.

3. Thảo luận

 • Q&A.
 • Why và What trong cho PDCA.

A.4- Buổi 04: IPD và IDP

1. Nội dung chính

 • Hình thức quản lý dự án thường sử dụng (D,B& B và DB).
 • IPD và IDP và sự khác biệt.

2. Áp dụng vào thực tế

 • Khái quát về RIBA Plan of Work.
 • Phân tích đặc điểm của Spatially Coordinated.
 • Làm sao áp dụng cho một tòa nhà tại Việt Nam kết hợp với BIM.

3. Thảo luận

 • Q&A.
 • Khái toán và dự toán của công trình.

A.5- Buổi 05: Bất đối xứng thông tin

1. Nội dung chính.

 • Bất đối xứng thông tin.
 • Khác phục với Information Requirement của ISO 19650-1:2018.

2. Liên hệ với ISO 19650:2018

 • Quan điểm quản lý thông tin (bảng 1).
 • Hình số 2 của ISO 19650-1:2018.
 • OIR với PDCA.

3. Áp dụng vào thực tế

 • OIR với PIR.
 • OIR với AIR.
 • AIR với EIR.
 • EIR với PIM.

4. Thảo luận

 • Q&A.
 • Nội dung bàn giao của tư vấn thiết kế.

A.6- Buổi 06: Môi trường làm việc

1. Tìm hiểu môi trường dữ liệu chung (Common data environment - CDE)

 • Hình 10 của ISO 19650-1:2018.
 • Mã trạng thái.
 • CDE với Spatially Coordinated của RIBA.

2. Cơ sở đề tổ chức để đáp ứng Spatially Coordinated của RIBA.

 • Model Structure với ISO 12006.
 • Model Structure với OmniClass 21.

3. Áp dụng vào thực tế của Việt Nam

 • Cho bộ môn.
 • Cho công ty.
 • Cho chủ đầu tư.

4. Thảo luận

 • Q&A.
 • Ý kiến riêng.

PHẦN B: PHẦN THỰC HÀNH (10 Giờ)

Áp dụng ISO 19650:2018 cho một thiết kế tòa nhà tại Việt Nam

B.1- Buổi 01: Tổ chức nhân sự đề quản lý thông tin

 1. Chủ đầu tư với CDE.
 2. Công ty tư vấn thiết kế với CDE .
 3. Bộ môn với CDE .

B.2- Buổi 02: Xác lập OIR và PIR của dự án

 1. Phương pháp.
 2. Thực hành.
 3. Bài tập.
 4. Thảo luận.

B.3- Buổi 03: Xác lập AIR và EIR của thỏa thuận

 1. Phương pháp.
 2. Thực hành.
 3. Bài tập.
 4. Thảo luận.

B.4- Buổi 04: Tạo lập những thông tin khác

 1. Phương pháp.
 2. Thực hành.
 3. Bài tập.
 4. Thảo luận.

B.5- Buổi 05: Tạo lập BEP

 1. Cho thỏa thuận.
 2. Cho công ty.
 3. Cho bộ môn.

B.6- Buổi 06: Kỹ năng kiểm tra chất lượng thiết kế chuyên ngành với Revit

 1. Nguyên lý tổ chức.
 2. Nguyên lý làm việc.
 3. Nguyên lý kiểm tra.
 4. Thực tập.
Hướng dẫn đăng ký học

Hướng dẫn đăng ký học

Đăng ký khóa học qua link: https://bom.so/Yf08s4

Chi tiết liên hệ: 0911.255.138

Email: daotaorevit.edu@gmail.com