Phân tích năng lượng với BIM đang trở thành xu hướng của thiết kế xây dựng hiện nay. Chúng ta không chỉ đơn thuần thiết kế công trình đáp ứng chỉ tiêu về mặt kết cấu, kiến trúc xây dựng, nay thiết kế mang tính bền vừng và thiết kế công trình xanh đã trở nên dần phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới.
Phân tích năng lượng với BIM đang trở thành xu hướng của thiết kế xây dựng hiện nay. Chúng ta không chỉ đơn thuần thiết kế công trình đáp ứng chỉ tiêu về mặt kết cấu, kiến trúc xây dựng, nay thiết kế mang tính bền vừng và thiết kế công trình xanh đã trở nên dần phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới.

Bài viết khác