Khóa học Revit Structure tại Hà Nội - BIM Solutions
3753
Khóa học Revit Structure tại Hà Nội. Giúp học viên hiểu rõ vai trò, vị trí và khả năng áp dụng của Revit Structure trong công nghệ BIM

Xem thêm

Khóa học Revit Construction - Revit Việt Nam - BIM Solutions
2537
Khóa học Revit Construction: Học và ứng dụng thành thạo Revit là chìa khóa vàng mang đến thành công và nổi trội, là lợi thế lớn của các bạn kiến trúc sư, kỹ sư, họa viên khi tham gia ứng tuyển trong suốt quá trình hành nghề.

Xem thêm

Khóa học Revit Steel | Giới thiệu về khóa học - Revit Việt Nam - BIM Solutions
710
Khóa học Revit Steel: Giới thiệu về khóa học Revit cho nhà thép, Làm quen với các công cụ dựng hình trong Revit : Extrusion, Blend, Sweep, Revolve…

Xem thêm