Khóa học Tekla Structure - Revit Việt Nam - BIM Solutions
1221
Khóa học Tekla Structure: Thành thạo dựng mô hình cấu kiện bê tông cốt thép trong Tekla Structures, Biết cách thiết lập bảng vẽ chuyên nghiệp. Tạo được mô hình toàn bộ kết cấu thép và các chi tiết đặc biệt. Biết cách thiết lập bảng thống kê vật liệu. Liên kết Tekla với các bộ môn phần mềm khác.

Xem thêm