Revit Việt Nam xin giới thiệu nội dung khóa học Revit Structure học qua video.

Mục đích của khóa học
  • Có thể dựng hình kết cấu bê tông cốt thép bằng Revit Structure cho các dự án Bê tông cốt thép dân dụng
  • Hiểu rõ vai trò, vị trí và khả năng áp dụng của Revit Structure trong công nghệ BIM
  • Định hướng đúng ngay từ đầu cách xây dựng và quản lý mô hình
  • Có thể tạo dựng các bộ family phục vụ dựng hình và triển khai bản vẽ
  • Biết bóc tách, quản lý khối lượng theo tầng, hoặc cả dự án phục vụ đấu thầu, dự toán.
  • Biết in ấn, trình bày, xuất bản vẽ ra Cad, PDF, A360,... phục vụ trình chiếu, xử lý hậu kỳ
Ai nên tham gia khóa học?
  • Đối tượng là những người mới bắt đầu với Revit
  • Đối tượng là những người định hướng làm về Combine
  • Đối tượng sinh viên - những người cần trang bị kỹ năng trước khi ra trường.
  • Đối tượng người đi làm - cập nhật công nghệ mới.
Giáo trình