Thanh toán bằng Internet Banking

Để chuyển tiền bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Internet Banking của ngân hàng.

Bước 2: Chọn hình thức chuyển tiền ngoài hệ thống (nếu khác ngân hàng) hoặc trong hệ thống (cùng ngân hàng).

Bước 3: Nhập các thông tin có liên quan đến giao dịch như:

Tên ngân hàng:

Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – MB bank

Tên chủ tài khoản:

ĐÀO KHÁNH LÂM

Số tài khoản:

0770101236789

Số tiền giao dịch:

899.000VND

Nội dung chuyển khoản:

Họ và tên_SĐT_VRA_mã NVKD (nếu có)

Bước 4: Nhập mã an toàn.

Bước 5: Chuyển khoản