Khóa học BIM Coordination (Điều phối viên BIM) sẽ trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch, thực hiện, điều phối và quản lý hiệu quả các dự án BIM trong ngành xây dựng. Cùng tìm hiểu về khóa học Điều phối viên BIM tại Revit Việt Nam trong bài viết dưới đây.

Mục tiêu khóa học BIM Coordination

Khóa học BIM Coordination là trang bị cho các học viên tham gia dự án BIM các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho lập kế hoạch. Cụ thể các mục tiêu trong khóa học gồm có:

 • Hiểu biết về các khái niệm, tiêu chuẩn và quy trình của mô hình BIM.
 • HIểu biết về quy trình, giao thức và cộng tác dự án theo giao thức BIM và khả năng giao tiếp, cộng tác trên CDE với nhóm dự án.
 • Kiến thức về các phần mềm và công cụ BIM, gồm có kinh nghiệm thực tế trong việc việc sử dụng phần mềm BIM thành thạo để khởi tạo, đồng bộ và phối hợp trong mô hình BIM.
 • Tăng khả năng thiết lập, quản lý dự án BIM, cộng tác, kiểm soát xung đột và đảm bảo kiểm soát chất lượng tốt nhất.
 • Nhận thức cơ hội nghề nghiệp BIM và những công nghệ mới nhất về tự động hóa trong xây dựng dự án.
 • Chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia từ dự án BIM trong và ngoài nước, học hỏi những phương pháp thực hiện BIM hay nhất để triển khai thực hiện.
 • Khóa học BIM Coordination tạo ra những Điều phối viên BIM có năng lực, có khả năng đóng góp vào sự thành công của dự án BIM trong ngành xây dựng.

Đối tượng phù hợp tham gia khóa học BIM Coordination

Khóa học dành cho những người làm BIM, có kinh nghiệm phát triển mô hình BIM trong dự án thực tế, có nhu cầu học tập để nâng cao kỹ năng, cập nhật kiến thức bản thân. Đối tượng phù hợp:

 • BIM Coordinator (Điều phối viên BIM)
 • Architect (Kiến trúc sư)
 • Engineer (Kỹ sư xây dựng, hạ tầng MEP,…)
 • Project Coordinator (Điều phối dự án)
 • Senior BIM Modeler (Họa viên BIM kinh nghiệm)
 • Contractors (Kỹ sư công trường…) thuộc các đơn vị hoạt động trong ngành xây dựng (Tư vấn, Chủ đầu tư, Nhà thầu, Quản lý dự án,…)

Yêu cầu cho học viên cần có:

 • Đã có kinh nghiệm trong ngành (3 năm)
 • Có kiến thức cơ bản về BIM, có hiểu biết về công cụ phần mềm BIM như Revit.

Nội dung khóa học BIM Coordination tại Revit Việt Nam

Tại Revit Việt Nam, nội dung của khóa học BIM Coordination nằm trong khóa học BIM ISO 19650. Khóa học vừa giúp các học viên hiểu rõ về BIM, cách quản lý BIM trong dự án và các nội dung cần thiết để áp dụng BIM theo ISO 19650 hiệu quả. Cụ thể nội dung như sau:

Module 1: Chuyển đổi số ngành xây dựng

Buổi 1: Từ sản phẩm thực đến sản phẩm thực – số và tài sản thực – số

 • Người học nắm chắc và hiểu chính xác các yếu tố trong tiêu chuẩn ISO 19650 để áp dụng các kiến thức về BIM vào xây dựng dự án tại Việt Nam.
 • Cyber-Physical-Social Systems với ISO 19650; ISO 9001 với PDCA;
 • Appointment với VUCA, Tính phả hệ của thông tin cần dùng (IR)

Buổi 2: Quy trình hình thành sản phẩm số

 • Hiểu và sử dụng thành thạo tiến trình hình thành dự án xây dựng qua việc áp dụng mô hình BIM, nhằm tối đa hóa giá trị gia tăng cho công trình.
 • 5W+1H với ISO 19650; Phân tích 8 công đoạn của ISO 19650;
 • Tổ chức nhân sự để quản lý thông tin.

Buổi 03: Cấu trúc của sản phẩm số với ISO 19650 và những ISO khác

Hiểu rõ nguyên lý cấu trúc sản phẩm số trong những dự án xây dựng với mục tiêu tối đa hóa giá trị gia tăng qua việc sử dụng công nghệ thông tin không chỉ thông qua quá trình hình thành sản phẩm số mà còn trong quản lý và tối ưu tài sản số.

 • Common Data Environment (CDE); Information Container + metadata + Naming convention;
 • CDE với ISO 19650-5:2020; ISO 12006 + ISO 21511:2018, giải pháp cho CDE của một dự án tòa nhà;
  Workflow của Information container trong CDE.

Module 2: Kỹ thuật xác định thông tin

Buổi 4: Kỹ thuật xác định thông tin trong dự án

Với đề nghị của ISO 19650 người học sẽ nắm được kỹ thuật để xác định thông tin cần dùng cho sản phẩm số và tài sản số.

 • Mối liên hệ giữa organizational activities và organizational information requirements;
 • Thiết lập organizational information requirements (OIR) của tài sản số;
 • Thiết lập project’s information requirements (PIR) của dự án

Buổi 5: Kỹ thuật xác định thông tin cần dùng trong quản lý tài sản

Khái quát tiến trình công việc và bản chất của quy trình mà ISO 19650 đề nghỉ để có được sản phẩm số và tài sản số như mong muốn.

 • Phân tích thông tin của tài sản số
 • Xác định những thông tin cần có của tài sản trong sản phẩm số
 • Tiến trình thực hiện đã được phân tích trong bài 2

Bài 6: Kỹ thuật xác định những thông tin cần dùng để hiệp thương

Hiểu và áp dụng những kỹ thuật trong bước 5 để thu thập thông tin, tạo cơ sở cho việc đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong xây dựng.

Căn cứ và tính phả hệ của những thông tin cần dùng (IR) đã học trong bài 1 để đề nghị những thông tin cần dùng để trao đổi, tiến trình thực hiện qua các thỏa thuận đã phân tích trong bài 2.

Module 3: Kỹ thuật thiết lập kế học BIM và sản xuất theo ISO 9001

Bài 7: Kỹ thuật thiết lập kế hoạch sản xuất theo ISO 9001

Hiểu và vận dụng kỹ thuật để thiết lập kế hoạch sản xuất tập thể và cá nhân tham gia sản xuất thông tin theo yêu cầu chuyên môn. BIM cũng như phương thức hợp tác sản xuất trong nhóm chuyển giao và nhóm tạo lập.

 • Căn cứ vào kết luận trong bài 2, kỹ thuật và phương pháp thiết lập MIDP cho nhóm chuyển giao.
 • TIDPs cho các bộ môn.

Bài 8: Nội dung cần thiết cho kế hoạch áp dụng BIM

Nắm các yêu cầu cần thiết của kế hoạch sử dụng BIM để áp dụng vào những dự án cụ thể, đảm bảo mọi thông tin của sản phẩm số và tài sản số hữu ích, hiệu quả hơn.

 • Căn cứ vào 5W+1H trong bài 2 để ứng dụng vào việc thiết lập phạm vi công việc của dự án.
 • Tiêu chuẩn thông tin nghiệm thu.
 • Quy định của dự án xây dựng.

Bài 9: Kỹ thuật thiết lập các loại kế hoạch áp dụng mô hình BIM

Các kế hoạch áp dụng BIM là phụ lục của hợp đồng kinh tế nên người học cần phải hiểu, vận dụng kỹ thuật cần thiết để thiết lập chúng nhằm ứng dụng vào các dự án xây dựng cụ thể.

 • Căn cứ vào các bài học 3, 4, 5, 6, 7, 8 để thiết lập BEP cho thỏa thuận.
 • Cho bên chuyển giao
 • Cho bên tạo lập và các cá nhân để hoàn thành sản phẩm thực – số.

Tham gia khóa học BIM Coordination là lựa chọn đúng đắn nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội để nâng cao năng lực quản lý dự án xây dựng với BIM. Đăng ký ngay để bắt đầu với chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp thực hiện các dự án BIM thành công.